Skip to Content (Press Enter) Skip to Footer (Press Enter)

Terms & conditions

תנאי השימוש באתר האינטרנט של boohoo

עודכן לאחרונה: 18/04/2023

תנאי שימוש אלה נערכים בינכם לבין boohoo.com UK Limited ("אנו", "אותנו" או "שלנו"). מסמך זה ("תנאי השימוש"), יחד עם המדיניות והתנאים המוזכרים להלן, קובעים את הכללים לשימוש ב-www.boohoo.com ("האתר שלנו"), בין כאורחים ובין כמשתמשים רשומים. השימוש באתר שלנו כולל גישה, ניווט, קניה באתר שלנו או רישום לשימוש בו. אנא קראו תנאי שימוש אלה בקפידה לפני שתתחילו להשתמש באתר שלנו. נמליץ לכם להדפיס עותק מתנאי שימוש אלה ולשמור אותו לעיון עתידי. בעצם השימוש באתר שלנו אתם מאשרים כי קיבלתם את תנאי השימוש האלה וכי הסכמתם להישמע להם. אם אינכם מסכימים לתנאי שימוש אלה, עליכם להימנע משימוש באתר שלנו.

1. מידע עלינו

www.boohoo.com הוא אתר המופעל על ידי boohoo.com UK Limited. אנחנו חברה בע"מ הרשומה באנגליה ובוויילס תחת מספר חברה 05723154 ומשרדנו רשום בכתובת: 49/51 Dale Street Manchester England M1 2HF. מספר המע"מ הבריטי שלנו הוא ‎185 4874 61.

2. תנאים חלים אחרים

אם תרצו לרכוש כל טובין המוצגים או המפורסמים בכל דרך אחרת באתר שלנו, אספקת טובין אלה תהיה כפופה לתנאים ולהתניות שלנו למכירות כאן [הכנס קישור]. הודעת הפרטיות שלנו [הכנס קישור] (המפרטת את התנאים בהם נעבד את המידע האישי שלכם) ומדיניות קובצי ה-Cookie שלנו [הכנס קישור] (המפרטת מידע לגבי קובצי ה-Cookie באתר שלנו) יחולו גם על שימושכם באתר שלנו.

3. שינויים בתנאי שימוש אלה

נהיה רשאים לשנות את תנאי השימוש האלה בכל עת באמצעות תיקון עמוד זה. כל השינויים ייכנסו לתוקף באופן מיידי כאשר נפרסם אותם, ויחולו על כל גישה ושימוש באתר שלנו מאותו רגע. בכל פעם שתרצו להשתמש באתר שלנו, אנא בדקו תנאי שימוש אלה כדי לוודא שאתם מבינים את התנאים וההתניות החלים באותה העת. המשך השימוש שלכם באתר שלנו לאחר פרסום תנאי השימוש המעודכנים פירושו שאתם מקבלים את השינויים ומסכימים להם.

4. גישה לאתר שלנו

האתר שלנו נגיש בחינם. איננו מבטיחים כי האתר שלנו, או כל תוכן בו, יהיה נגיש תמיד וללא הפרעה. הגישה לאתר שלנו מותרת על בסיס זמני. נהיה רשאים להשעות, להוריד, לבטל או לשנות את כל האתר שלנו או חלקים ממנו בכל עת ללא הודעה מראש. לא תהיה לנו חבות משפטית כלפיכם אם מכל סיבה שהיא כל האתר שלנו או חלקים ממנו לא זמינים או זמינים באופן משובש בכל עת או לכל משך זמן. אתם אחראים לכל הסידורים הנחוצים לכם לקבלת גישה לאתר שלנו. אתם אחראים גם לוודא כי כל האנשים הניגשים לאתר שלנו באמצעות חיבור האינטרנט שלכם מודעים לתנאי שימוש אלה ולתנאים והתניות חלים אחרים, ולציותם אליהם.

5. חשבונכם והסיסמה שלכם

תוכלו לגשת לרוב האזורים באתר שלנו מבלי לרשום את פרטיכם אצלנו, אך חלקים מסוימים באתר שלנו יהיו פתוחים בפניכם רק אם תירשמו אצלנו. אם תבחרו להשתמש בקוד זיהוי משתמש, בסיסמה או בכל יחידת מידע כחלק מאמצעי האבטחה שלנו, או אם יסופק לכם אחד כזה, עליכם להתייחס למידע הזה כחסוי ולא לחשוף אותו לכל צד שלישי. אתם מסכימים שכל המידע שאתם מספקים כדי להירשם לאתר שלנו או בכל דרך אחרת, כולל, בין היתר, באמצעות שימוש בתכונות אינטראקטיביות כלשהן באתר שלנו, כפוף להודעת הפרטיות שלנו [קישור להודעת הפרטיות], ואתם מסכימים לכל הפעולות שאנו נוקטים ביחס למידע שלכם באופן התואם להודעת הפרטיות שלנו. יש לנו הזכות לבטל כל קוד זיהוי משתמש, כל סיסמה או כל חשבון בכל עת, אם לשיקול דעתנו הבלעדי אינכם עומדים באחת מהוראות תנאי שימוש אלה. אם אתם יודעים או חושדים שמישהו מלבדכם יודע את קוד זיהוי המשתמש או את הסיסמא שלכם, עליכם להודיע לנו לאלתר בכתובת [email protected].

6. שימושכם באתר שלנו

אתם רשאים להשתמש באתר שלנו אך ורק למטרות חוקיות ובהתאם לתנאי שימוש אלה. נאסר עליכם להשתמש באתר שלנו:

 1. בכל דרך המפרה כל חוק, תקנה, או קוד התנהגות החלים באופן מקומי, ארצי או בינלאומי;
 2. בכל דרך בלתי חוקית או דרך שמהווה הונאה, או שיש לה מטרה או תוצאה בלתי חוקית או כזו שמהווה הונאה;
 3. בכל דרך המפרה זכות קניין רוחני או זכות לפרטיות; ו/או
 4. לשדר, או לשלם תמורת שליחת כל חומר פרסומי או חומר קידום מכירות ללא שידול או שאינו מורשה, או כל צורה אחרת של שידול כלפי אדם אחר.
 5. אתם מסכימים גם לא לשכפל, להעתיק או למכור הלאה כל חלק מהאתר שלנו באופן המנוגד לתנאי שימוש אלה. הפרה של כל אחד מתנאים אלה לשימוש באתר שלנו מהווה הפרה מהותית של תנאי שימוש אלה.
7. שירותים אינטראקטיביים

מעת לעת אנחנו עשויים לספק לכם שירותים אינטראקטיביים על גבי האתר שלנו. לדוגמה, אנו עשויים לאפשר לכם להשאיר ביקורות על המוצרים שלנו (בכפוף לאמות המידה שלנו בנושא תוכן המפורטות להלן). שימוש מצד קטין בכל אחד מהשירותים האינטראקטיביים שלנו יתבצע בכפוף להסכמת ההורה או האפוטרופוס שלו. בעצם הגשת תוכן כלשהו ("תוכן משתמש") לאתר שלנו או באמצעות השירותים האינטראקטיביים שלנו, אתם מסכימים להעניק לנו זכות ורישיון לא בלעדיים, נצחיים, נטולי תמלוגים, עולמיים להשתמש בתוכן כזה, לשכפלו, להפיצו ולפרסמו באתר שלנו ובחומרי השיווק שלנו. כל תוכן משתמש שתפרסמו באתר שלנו ייחשב כלא סודי ולא קנייני. נהיה רשאים, מעת לעת, ואם נהיה סבורים שהדבר הולם, לפקח על התכנים שאתם מספקים דרך השירותים האינטראקטיביים הזמינים באתר שלנו. אולם איננו מתחייבים לעשות זאת. הפיקוח עשוי להתבצע באופן אוטומטי ו/או באופן ידני, על ידינו או על ידי צד שלישי מטעמנו. כל תוכן שפורסם באתר שלנו על ידי משתמשים באמצעות כל שירות אינטראקטיבי לא משקף בהכרח את הדעות, ההשקפות, הערכים או האידאלים של boohoo.com UK Limited או של הסגל שלנו. איננו נושאים באחריות או בחבות כלפיכם או כלפי כל צד שלישי בקשר לתוכן או לדיוק של כל תוכן משתמש המסופק על ידי צד שלישי כלשהו. אנחנו גם מחריגים במפורש את החבות המשפטית שלנו בגין כל אובדן או נזק שעולה מהשימוש בכל שירות אינטראקטיבי מצד משתמש כלשהו באופן שנוגד את תנאי שימוש אלה, בין שהשירות מפוקח ובין שלא. אם תרצו להתלונן לגבי מידע או חומרים שהועלו לאתר שלנו על ידי משתמשים אחרים, אנא צרו איתנו קשר בכתובת [email protected].

8. אמות מידה לתוכן

עליכם לוודא כי כל המידע והחומרים שאתם מפרסמים בתוכן המשתמש וכל שימוש בשירותים אינטראקטיביים כלשהם בקשר אליהם נשמעים לאמות המידה הבאות. תוכן המשתמש חייב להיות מדויק (באשר הוא מציין עובדות), להיות בתום לב (באשר הוא מביע דעות) ולהישמע לכל חוק חל בבריטניה ובכל מדינה ממנה פורסם. ביקורות על מוצרים יתקבלו רק מרוכשים מאומתים בשפה המתאימה לאתר הרלוונטי ולא יתקבלו מקרב עובדינו. אתם האחראים הבלעדיים לאבטחת התכנים שלכם ולגיבוים. נאסר על תוכן המשתמש:

 1. להכיל כל חומר המשמיץ אדם אחר, חומר מגונה, פוגעני, רווי שנאה, זדוני או מסית או המקדם אלימות ואפליה בהתבסס על גזע, מין, דת, לאום, נכות, נטייה מינית או גיל;
 2. לפגוע בכל זכות קניין רוחני של אדם אחר;
 3. להתפרסם תוך הפרה של כל חובה משפטית לצד שלישי, כגון חובה חוזית או חובת אמון;
 4. להיות מאיים, פוגעני או לפגוע בפרטיותו של אדם אחר, או לגרום למטרד, לאי-נוחות או לחרדה שלא לצורך, או להיות בעל סבירות להטריד, להעציב, להביך, להבהיל או להרגיז אדם אחר;
 5. לחשוף את שמו או כתובתו של אדם אחר, או את מספר הטלפון, הטלפון הנייד, הפקס, או כתובת הדוא"ל של אדם אחר, או כל מידע נוסף ביחס לכל אדם אחר. במקרה של ביקורות על מוצרים, עליכם לכלול את שמכם הפרטי ומיקומכם בביקורת שלכם, אבל עליכם להימנע מהכללה של כל מידע אישי אחר;
 6. להיות בעל סבירות להוליך אדם שולל או לשמש להתחזות לכל אדם, או ליצור מצג שווא של זהותכם או שיוככם בפני כל אדם;
 7. להיראות כאילו הוא מגיע מאיתנו, אם זה אינו המצב;
 8. לתמוך בפעילות בלתי חוקית או מנוגדת לחוק, לקדם אותה או לסייע בה; או
 9. להכיל כל פרסום או לקדם כל טובין ושירותים או קישורים לאתרים אחרים.

אנחנו נקבע, לשיקול דעתנו, האם אמות מידה אלה לתוכן הופרו במסגרת שימושכם באתר שלנו. כאשר תתרחש הפרה של אמות מידה אלה לתוכן, נהיה רשאים לנקוט צעדים שנראים לנו הולמים ואנו שומרים על הזכות לדחות פרסום של כל תוכן משתמש כזה או למחוק תוכן משתמש כזה מהאתר שלנו. אם נדחה ביקורת על מוצר או תוכן משתמש כלשהו או נסיר אותם, אנחנו עשויים לשלוח אותם חזרה אליכם בצירוף הסבר לסיבת הדחייה ונהיה רשאים לתת לכם הזדמנות לערוך ולהגיש מחדש את הביקורת שלכם, אך איננו מחויבים לפרסם כל ביקורת או תוכן משתמש. אי עמידה באמות מידה אלה לתוכן מהווה הפרה מהותית של תנאי שימוש אלה. אתם תישאו באחריות לכך ותפצו אותנו עבור כל אובדן או נזק שייגרם לנו עקב הפרתכם את אמות המידה האלה לתוכן.

9. וירוסים, פריצות ועבירות אחרות

איננו ערבים לכך שהאתר שלנו יהיה מאובטח או חף משגיאות ווירוסים. אתם אחראים להגדרת מערכות המידע שלכם, תוכנות המחשב שלכם והפלטפורמה שלכם לצורך הגישה לאתר שלנו. עליכם להשתמש בתוכנה משלכם להגנה מפני וירוסים. עליכם להימנע משימוש לרעה באתר שלנו באמצעות החדרה ביודעין של וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים, פצצות לוגיות או חומרים זדוניים או מזיקים טכנולוגית אחרים. עליכם להימנע מלנסות לקבל גישה לא מורשית לאתר שלנו, לשרת עליו האתר שלנו מאוחסן או לכל שרת, מחשב או מסד נתונים המחובר לאתר שלנו. נאסר עליכם לתקוף את האתר שלנו באמצעות מתקפת מניעת שירות או מתקפת מניעת שירות מבוזרת. הפרת תנאי זה משמעה ביצוע עבירה פלילית תחת חוק השימוש לרעה במחשבים משנת 1990. אנו נדווח על כל הפרה כזו לרשויות אכיפת החוק הרלוונטיות ונשתף פעולה עם רשויות אלה באמצעות חשיפת זהותכם בפניהן. במקרה של הפרה כזו, זכותכם להשתמש באתר שלנו תחדל להתקיים באופן מיידי.

10. זכויות קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר שלנו ובכל התוכן, התכונות והפונקציונליות שלו (כולל, ללא הגבלה, כל המידע, התוכנות, הטקסט, התצוגות, התמונות, הסרטונים, השמע והעיצוב, המבחר והסידור שלהם), נמצאים בבעלותנו ובבעלות בעלי הרישיונות שלנו. יצירות אלה מוגנות בחוקי ואמנות זכויות יוצרים ברחבי העולם. כל הזכויות הנ"ל שמורות.

תנאי שימוש אלה מאפשרים לכם להשתמש באתר שלנו אך ורק לשימושכם האישי והלא מסחרי. אסור לכם לשכפל, להפיץ, לשנות, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לפרסם מחדש, להוריד, לאחסן או לשדר כל אחד מהחומרים שבאתר שלנו או ליצור עבודות נגזרות שלהם, למעט כמפורט בתנאי שימוש אלה. אתם רשאים להדפיס עותק אחד, ולהוריד תמציות, של כל עמוד או עמודים מהאתר שלנו לשימושכם האישי ואתם רשאים להסב את תשומת ליבם של אחרים בארגונכם לתוכן שפורסם באתר שלנו. עליכם להימנע מעריכת שינויים בעותק הנייר או בעותקים הדיגיטליים של החומרים שהדפסתם או הורדתם מהאתר שלנו בכל דרך, ועליכם להימנע משימוש באיורים, בתמונות, בסרטונים או בקטעי השמע או בכל גרפיקה בנפרד מהטקסט הנלווה אליהם. מעמדנו (ומעמדם של התורמים המזוהים) כמחברי התוכן באתר שלנו חייב לזכות להכרה תמיד. עליכם להימנע משימוש בכל חלק מהתוכן באתר שלנו למטרות מסחריות מבלי לקבל רישיון לעשות זאת מאיתנו או מהגורמים שנתנו לנו רישיון. אם תדפיסו, תעתיקו או תורידו כל חלק מהאתר שלנו באופן המפר את תנאי השימוש האלה, זכותכם להשתמש באתר שלנו תחדל מלהתקיים מיד ועליכם, לבחירתנו, להחזיר או להשמיד כל עותק שהכנתם מהחומרים.

11. הסימנים המסחריים שלנו רשומים

המילה "boohoo" והלוגואים הכוללים מילה זו ו/או הלוגואים האחרים שלנו המוצגים באתר שלנו הם סימנים מסחריים של boohoo.com UK Limited. אין לכם רשות להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא אישורנו, אלא אם הם מהווים חלק מכל חומר שאתם משתמשים כמותר לעיל. כל שאר השמות, הלוגואים, המוצרים ושמות השירות, העיצובים והסיסמאות שבאתר שלנו הם הסימנים המסחריים של בעליהם.

12. שינויים באתר שלנו

אנו נהיה רשאים לעדכן את האתר שלנו מעת לעת ולשנות את התוכן בכל עת. אולם, שמו לב כי כל חלק מהתוכן באתר שלנו עשוי שלא להיות מעודכן בכל זמן נתון, ואיננו מחויבים לעדכנו. איננו ערבים לכך שהאתר שלנו, או כל חלק מהתוכן בו, יהיה חף משגיאות ומהשמטות.

13. אין להסתמך על מידע

התוכן באתר שלנו מסופק למטרות מידע כללי בלבד. הוא לא אמור להיתפס כעצות שיש להסתמך עליהן וכל הסתמכות מצדכם על מידע כזה היא על אחריותכם בלבד. עליכם לקבל ייעוץ מקצועי או מומחה לפני נקיטת כל צעד, או הימנעות מנקיטת כל צעד, על בסיס התוכן באתר שלנו. על אף שאנו עושים מאמצים סבירים לעדכן את המידע באתר שלנו, איננו מבטיחים, אחראים או ערבים, במפורש או במשתמע, להיות התוכן באתר שלנו מדויק, מלא או מעודכן.

14. הגבלת החבות המשפטית שלנו לגבי שימושכם באתר שלנו

לתשומת ליבכם, אנו מספקים את האתר ואת המוצרים שלנו אך ורק לשימוש ביתי ופרטי. אתם מסכימים שלא להשתמש באתר שלנו או בכל אחד מהמוצרים שלנו למטרות מסחריות, עסקיות או למטרות של מכירה חוזרת, ואין לנו כל חבות משפטית כלפיכם בגין כל אובדן עסקי שלכם (כולל, ללא הגבלה, אובדן רווח, אובדן עסקים, הפרעה למהלך העסקים או אובדן הזדמנות עסקית). אם אינכם צרכנים עליכם לקבל את הסכמתנו מראש ובכתב לרכישת מוצרים מהאתר שלנו.

לתשומת ליבכם, אם אינכם צרכנים:

 1. אנחנו מחריגים את כל ההתניות, האחריות, ההתחייבויות או התנאים האחרים שעשויים לחול במשתמע על האתר שלנו או על כל תוכן הנמצא בו;
 2. לא תהיה לנו חבות משפטית כלפיכם בגין כל אובדן או נזק, בין אם בצורה חוזית, נזיקית (כולל רשלנות), הפרת חובה חוקית, או כל צורה אחרת, אפילו אם הדבר צפוי, עולה מתוך השימוש שלכם באתר שלנו או היעדר יכולתכם להשתמש בו, או לשימוש בכל תוכן המוצג באתר שלנו או הסתמכות עליו, או ביחס לכל אחד מאלה; וכן
 3. לא תהיה לנו חבות משפטית בגין:
  1. אובדן רווחים, מכירות, עסקים, או הכנסות;
  2. שיבושים עסקיים;
  3. הפסד חסכונות צפויים;
  4. אובדן הזדמנויות עסקיות, רצון טוב עסקי או מוניטין עסקי;
  5. בזבוז זמן של ההנהלה או החברה;
  6. כל אובדן או נזק עקיף או תוצאתי; או
  7. כל חבות או התחייבות שעשויות להיות לנו על פי כל חוק רלוונטי להגנת זכויות הצרכן.

עם זאת, איננו מחריגים או מגבילים את חבותנו המשפטית אליכם בכל דרך כאשר מעשה כזה יהיה בלתי חוקי. דבר זה כולל חבות משפטית בגין מוות או פגיעה בגוף שנגרמה עקב רשלנותנו או רשלנות עובדינו, סוכנינו, קבלני המשנה שלנו, ובגין הונאה או מצג שווא.

לבסוף, שימו לב כי אבטחת התקשורת האינטרנטית (כולל באמצעות דוא"ל) נעשית בכפוף לגורמים רבים שאינם בשליטתנו. מסיבה זו, איננו ערבים לאבטחה או לחיסיון של כל תקשורת אלקטרונית. כמו כן, לא תהיה לנו חבות משפטית בגין חוסר יכולתכם להתחבר לאתר שלנו או לגשת אליו כתוצאה מכל תקלה, שגיאה או בעיה ביחס לחומרה, לתוכנה, לרשת או לאבטחה של המחשב האישי שלכם, או ביחס לספקית שירותי האינטרנט שלכם או כל בעיה דומה אחרת.

15. זכויותינו

אם נקבע, לפי שיקול דעתנו, שתנאי שימוש אלה הופרו, נהיה רשאים לנקוט צעדים כפי שנראה לנכון, מה שעשוי לכלול שליחת אזהרה אליכם, ביטול זכותכם לשימוש באתר שלנו, פתיחה בהליכים משפטיים נגדכם ו/או חשיפת מידע כזה בפני רשויות אכיפת החוק כפי שנמצא לנחוץ באופן סביר.

16. קישורים לאתר שלנו

אתם רשאים להוסיף קישורים של דפי האתר שלנו לחשבונות הרשתות החברתיות האישיים שלכם כאשר זמינים תוספי שיתוף לרשתות חברתיות באתר שלנו. עם זאת, אנו רשאים לבטל הרשאה זו בכל עת ואתם מסכימים להסיר כל קישור כאשר אנו מבקשים ממכם לעשות זאת. כל סוג אחר של קישור לאתר שלנו אסור ללא הסכמתנו מראש בכתב. נאסר עליכם לקשר לאתר שלנו:

 1. באופן שאינו הוגן או חוקי או שמזיק למוניטין שלנו או מנצל אותו לרעה;
 2. באופן שמרמז על כל סוג של שיוך, תמיכה או פרישת חסות מצדנו כאשר אין כזו בפועל;
 3. באתר אינטרנט שאינו בבעלותכם; או
 4. בכל אתר שכולל תוכן בלתי חוקי או תוכן המהווה הונאה, שיש לו כוונות או תוצאות בלתי חוקיות או המהוות הונאה, או שמפר את אמות המידה לתוכן המפורטות לעיל.

נאסר עליכם להטמיע את האתר שלנו בכל אתר אחר או לקשר לכל חלק מהאתר שלנו מלבד עמוד הבית ללא הסכמתנו מראש בכתב. אנו שומרים על הזכות לבטל את הרשות לשיתוף קישורים אלינו ללא הודעה מראש. אם תרצו להשתמש בכל תוכן באתר שלנו מלבד המותר בתנאי שימוש אלה, אנא צרו קשר בכתובת [email protected].

17. קישורים ומשאבים של צד שלישי באתר שלנו

כאשר האתר שלנו מכיל קישורים לאתרים ומשאבים אחרים של צד שלישי (כולל כאשר התוספות שלנו לשיתוף לרשתות חברתיות כוללות קישורים לאתרי צד שלישי), קישורים אלה ניתנים לידיעתכם בלבד. אין לפרש קישורים כאלה כתמיכה מצידנו באותם אתרים מקושרים או בכל מידע או מוצרים המופיעים בהם. אין לנו שליטה על תוכנם של אתרים ומשאבים אלה, ואיננו נושאים בכל אחריות עליהם או על כל נזק או אובדן שעשוי לעלות משימושכם בהם.

18. אנו רשאים להעביר הסכם זה למישהו אחר

אנו רשאים להעביר את הזכויות והחובות שלנו בהתאם לתנאים אלה לארגון אחר. תמיד נודיע לכם בכתב אם דבר זה קורה ונוודא שההעברה לא תשפיע על זכויותיכם במסגרת החוזה.

19. סיום

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, להגביל, להשעות או לסיים את השימוש שלכם בכל אחד מהאתרים שלנו או את הגישה שלכם אליהם, ו/או להפסיק כל חלק, תכונה או תוכן באתר שלנו או בתנאי שימוש אלה בכל עת ומכל סיבה שהיא ללא הודעה מוקדמת או חבות משפטית. כאשר הדבר אפשרי באופן סביר, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, אנו נעשה מאמצים סבירים לספק הודעה מוקדמת על שינויים משמעותיים באתר שלנו. כל ההוראות בתנאי השימוש הנוגעות להגבלה ולכתב ויתור על אחריות, הגבלת חבות משפטית, זכויות הבעלות של boohoo.com UK Limited וההתחייבויות והשיפויים שלכם ימשיכו להתקיים גם לאחר סיום ההסכם.

20. ויתור והפרדה

שום ויתור מצד boohoo.com UK Limited על כל תנאי או התניה המפורטים בתנאי שימוש אלה לא ייחשב כוויתור נוסף או מתמשך על תנאי או התניה כזה או ויתור על תנאי או התניה אחרים כלשהם, ואי-עמידתה של boohoo.com UK Limited על זכות או על הוראה על פי תנאי שימוש אלה לא תהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור.

אם בית משפט או בית דין אחר בעל סמכות שיפוטית מתאימה יקבע כי הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה הינה חסרת תוקף, בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, הוראה זו תיפסל או תוגבל למידה המינימלית כך שההוראות הנותרות של תנאי השימוש ימשיכו להיות בעלות תוקף מלא.

 • אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ומדיניות הפרטיות של Google ותנאים והגבלות חלים.
 • 21. ההסכם כולו

  תנאי השימוש, הודעת הפרטיות שלנו, כל מסמך שהם משלבים בדרך של הפניה וכל תנאי נוסף שאתם מסכימים לו בקשר לאתר שלנו מהווים את ההסכם היחיד והמלא בינכם לבין boohoo.com UK Limited בנוגע לאתר שלנו, והם גוברים על כל ההבנות, ההסכמים, המצגים וההתחייבויות הקודמים והנוכחיים, הן בכתב והן בעל פה, בנוגע לאתר שלנו.

  22. החוק החל

  אנא שימו לב כי תנאי שימוש אלה או כל מחלוקת או טענה העולה מתוכם או משימוש באתר שלנו או ביחס להם או לו (בין אם מדובר בעניין חוזי או לאו) יהיו כפופים לחוק האנגלי. אם אתם צרכנים, שימושכם באתר שלנו יהיה כפוף לחוק האנגלי, למעט אם אינכם תושבי אנגליה שאז החוק האנגלי יחול רק ככל שהוא לא סותר כל חוק מחייב של המדינה בה אתם מתגוררים בדרך כלל. אם אתם צרכנים, אתם וגם אנחנו מסכימים כי בתי המשפט של אנגליה וויילס יחזיקו בסמכות שיפוט לא-בלעדית ביחס לכל מחלוקת או טענה העולות מתנאי השימוש או משימושכם באתר, או קשורות אליהם (כולל מחלוקות וטענות לא חוזיות), להוציא העובדה שאין דבר בסעיף זה המגביל את זכויותיכם החוקיות לנקוט בצעדים נגדנו או לדרוש קיום הליכים במדינה בה אתם מתגוררים בדרך כלל. אם אתם בית עסק או עושים שימוש באתר שלנו למטרות עסקיות, אתם וגם אנחנו מכפיפים את עצמנו באופן בלתי חוזר לסמכות השיפוט של בתי המשפט באנגליה ובוויילס.

  23. יצירת קשר

  אם ברצונכם ליצור איתנו קשר ביחס לאתר שלנו, אנא צרו איתנו קשר בכתובת [email protected]. תודה על שביקרתם באתר שלנו.